Mẹo hay xử lý các lỗi thông thường trên iPhone

Điện thoại iPhone 4S

Nếu thiết bị đang treo hay không phản hồi theo đề nghị của bạn thì nên thử khởi động lại. Để khởi động lại, bấm và giữ nút SleepAA/ake trong khoảng bốn giây.  Điện thoại iPhone 4S Máy treo – Khởi động lại Nếu thiết bị đang treo hay không phản hồi theo đề nghị của bạn thì [...]